Návštevy: 2824

KULTÚRA V OBCI

Pamiatky V obci bol v roku 1858 postavený gréckokatolícky kostol v neoklasickom slohu. Z architektonického hľadiska pozoruhodná je drevená zvonica z konca 19. storočia, ktorá má zhodné znaky zvoníc drevených kostolov zapísaných v zozname národných kultúrnych pamiatok.